Specialist op het gebied van aanbesteden & inkoop

Profina is gespecialiseerd op het gebied van inkoop, aanbesteden en bidmanagement. We zijn gevestigd in de regio Alkmaar, maar hebben opdrachtgevers verspreid over het hele land én van iedere omvang.

Wij werken zowel voor aanbestedende diensten, als voor commerciële ondernemingen die behoefte hebben aan inschrijfondersteuning (bidmanagement). Op beide domeinen hebben wij een brede werkervaring. 

Integriteit staat bij ons te allen tijde voorop. Nu wij via onze opdrachtgevers zowel betrokken zijn bij het in de markt zetten van aanbestedingen, als bij het inschrijven op aanbestedingen, vergt dit extra waarborgen van ons als bedrijf en medewerkers.  Zo toetsen wij bij iedere opdrachtgever én ieder individueel dossier of er sprake is van (potentiële) belangenverstrengeling of bedreiging van het level playing field, en handelen vervolgens passend, zorgvuldig en integer. Dit kan dus betekenen dat wij ons soms genoodzaakt zien een aanvraag te weigeren en te verwijzen naar een partner uit ons netwerk.

Onze diensten

U kunt onze dienstverlening naar eigen behoefte inrichten. Wij werken op basis van een overeenkomst van opdracht, hetzij rechtstreeks, hetzij via een tussenpersoon uit ons netwerk. Op voorhand maken wij met u afspraken over de aard van de opdracht (een eenmalig dossier of tijdelijke inhuur), het uurtarief, aanwezigheid op uw locatie(s) en de scope van werkzaamheden.

Beide directeur-eigenaren van ons kantoor zijn volwaardig (aanbestedings)jurist. Dit betekent dat wij aanbestedende diensten kunnen ondersteunen met juridisch advies.

Vrijblijvende aanvraag

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

 • tezamen met uw organisatie opstellen van inkoopbeleid
 • begeleiden en/of toetsen van aankomende dan wel lopende aanbestedingsdossiers
 • aanbestedingsrechtelijke vraagstukken beantwoorden
 • beoordelen dan wel opstellen van contracten die het product zijn van een inkoop- of aanbestedingstraject
 • juridisch contractmanagement
 • verzorgen van een in house training op het gebied van aanbestedingsrecht.

 

Wij willen benadrukken dat wij geen advocatenkantoor zijn en opdrachtgevers dus niet in rechte, zelfstandig vertegenwoordigen, in de rechtbank. Uiteraard hebben wij hiertoe wel netwerkpartners beschikbaar, en zullen wij – indien noodzakelijk – bij een juridische procedure aanwezig zijn.

Wij nemen onze juridische kennis en ervaring altijd mee naar iedere opdracht. Dit betekent echter niet dat de opdracht an sich altijd juridisch van aard hoeft te zijn. Wij bieden ook andersoortige ondersteuning bij aanbestedende diensten aan.

Vrijblijvende aanvraag

Denk aan:

 • tactische en strategische ondersteuning aan uw zittende inkoopteam
 • uitvoerende ondersteuning aan uw zittende inkoopteam
 • het van a tot z begeleiden van een inkoopdossier
 • vervanging van uw eigen personeel tijdens ziekte of verlof
 • opleiden van junior-inkopers, om uw organisatie zo te begeleiden naar een zelfstandig inkoopteam zonder externe inhuur
 • inrichten van een gedegen inkoopproces binnen de organisatie
 • contractmanagement.

Ook inschrijvende partijen kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Uiteraard zullen wij te allen tijde borgen dat er geen sprake is van een conflicterend belang op dossierniveau, omdat wij bijvoorbeeld de potentiële opdrachtgever vertegenwoordigen.

Vrijblijvende aanvraag

Ons bidmanagement zal zich vooral focussen op:

 • inrichten van een goed lopend proces binnen uw organisatie
 • aanwijzen van eindverantwoordelijken op dossierniveau binnen uw organisatie
 • uw medewerkers vertrouwd maken met het aanbestedingsproces, de diverse tools en de documentatie
 • tactische en commerciële ondersteuning
 • tezamen met het inschrijfteam verzorgen van de inschrijving
 • voorbereiden van pitches / presentaties / verificaties
 • toetsing van de uiteindelijke contracten
 • verzorging van een in house training of workshop op het gebied van aanbesteden, “beter” inschrijven of een ander gewenst (gerelateerd) onderwerp.

Wie zijn wij

Profina is uw partner op het gebied van inkoop, aanbestedingsrecht en/of bidmanagement. Bij ons staan persoonlijk contact, heldere afspraken, een hoge mate van kwaliteit, kennis van zaken, en een goede match tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te allen tijde centraal. Wij stellen onszelf dan ook telkens kritisch de vraag: zijn wij de beste partij voor deze opdracht? En durven hier ook een eerlijk antwoord op te geven.

Opdrachtgevers

“We hebben de afgelopen jaren met medewerkers van Profina diverse verzekeringsaanbestedingen uitgevoerd. Altijd heeft dit geleid tot positieve reacties van onze relaties, met name van de afdeling inkoop. Hierdoor kunnen we stellen dat de kwaliteit van de medewerkers van Profina hoog is, en rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanbesteding geborgd is.”

Onno de Graaf, directeur DGV

Quote: “Tessa en Mirrel laten zich kenmerken door een no-nonsense en pragmatische aanpak. Als Tessa en Mirrel zeggen dat het zo is, vertrouw je er ook op dat het zo is. Een aanpak die goed bij ons past. Wij werken heel graag met Tessa en Mirrel, en schuiven hen graag naar voren voor het opzetten en begeleiden van complexe aanbestedingsprocedures waarbij een bovengemiddelde juridische blik óók vanaf het eerste moment geboden is.”

 

mr. Alexander Klein Hofmeijer – Partner, Senior advocaat

Quote: “Ik heb Mirrel leren kennen als een optimistische en kundige jurist. Ze is pragmatisch en laat zich niet snel uit het veld slaan, noch bij complexe dossiers, noch bij drukte. Mirrel heeft bij ProRail veel verschillende aanbestedingsdossiers onder handen gehad, van het onderhoud van infrastructuur tot duurzame energieopwekking. Mirrel heeft zich de organisatie snel eigen gemaakt, waardoor zij voor de collega’s voelt als onderdeel van het team en niet als “inhuurkracht”. De organisatie weet haar dan ook voor een brede scope aan aanbestedingstechnische vragen te vinden.”

 

Jan Jurgen Snepvangers – Afdelingsmanager Team Privaat

Quote: “Mirrel heeft over meerdere jaren een breed scala aan aanbestedingen voor ons uitgevoerd, strekkende van duikapparatuur tot ICT. Haar proactieve houding en vakkennis maken dat zij in elke projectgroep een ambassadeur is voor het inkoopvakgebied.”

Onno Hensen – Directeur Bedrijfsvoering

WERKEN BIJ

Onze organisatie kent (op termijn) een ambitie tot groei. Het is echter geen doel op zich. Wij geloven in een organische groei, gebaseerd op behoefte / vraag in de markt. Hierbij willen wij te allen tijde vasthouden aan onze visie en missie om de beste dienstverlening en kennis tentoon te spreiden. Als iemand in dit plaatje past, gaan wij graag het gesprek aan!

Als werkgever hechten wij waarde aan een goede werk-privébalans, een prettige werksfeer, en het blijven zoeken naar nieuwe kennis, uitdagingen en ervaring. We rekenen op een hoge mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheidsgevoel, en stellen daartegenover dat medewerkers de kans krijgen om mee te denken over verdere ontwikkeling van de onderneming.

Spreekt wie wij zijn en wat wij doen je aan, voel je dan vrij om contact met ons op te nemen via info@profina.nl. Wie weet zijn we wel een goede match!

Wij zoeken collega’s!

Inkoopadviseur

Een inkoopadviseur / tendermanager met minimaal 2 jaar relevante ervaring (bij voorkeur in dienst) binnen de overheid. Bij voorkeur in het bezit van inkoopdiploma’s, dan wel minimaal de bereidheid deze te halen.

Aanbestedingsjurist

Een aanbestedingsjurist met minimaal 2 jaar relevante werkervaring, bij voorkeur binnen overheid. In het bezit van een juridische master, met specialisme of vervolgopleiding aanbestedingsrecht.  Als jurist houd je je zowel bezig met puur juridische vraagstukken als het opstellen en begeleiden van (complexe) aanbestedingsprocedures.

Profiel:
– flexibel
– zelfstandig
– niet-locatie gebonden.

Solliciteer d.m.v. het opsturen van je cv met korte motivatie naar info@profina.nl. Of bel / mail ons met een verzoek om meer informatie.

 
 

Contact

Wij komen heel graag (vrijblijvend) in contact met nieuwe opdrachtgevers, dan wel potentiële netwerkpartners. Wij nodigen u dan ook uit om onderstaand contactformulier in te vullen.

Contactgegevens

info@profina.nl

Mirrel Gerver
T +31 6 13 27 27 85

mirrel@profina.nl

Tessa Feller
T +31 6 10 86 19 04

tessa@profina.nl