“We hebben de afgelopen jaren met medewerkers van Profina diverse verzekeringsaanbestedingen uitgevoerd. Altijd heeft dit geleid tot positieve reacties van onze relaties, met name van de afdeling inkoop. Hierdoor kunnen we stellen dat de kwaliteit van de medewerkers van Profina hoog is, en rechtmatigheid en doelmatigheid van de aanbesteding geborgd is.”